Home » Hướng Dẫn » Hướng dẫn nhận hàng

Hướng dẫn nhận hàng

1. Nhận hàng trực tiếp:

 

2. Nhận hàng qua nhân viên Ship hàng: