Bình tia nước nhựa

Dụng cụ thí nghiệm.

Dung tích: 250ml. , 500ml

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare