Giấy phenolphtalein

Giấy phenolphtalein

Category: .

Product Description

Giấy phenolphtalein kiểm tra môi trường axit-bazo:

Thường được sử dụng trong chuẩn độ, nó chuyển sang không màu trong các dung dịch có tính axit và màu hồng trong các dung dịch bazơ.

Nếu nồng độ của chất chỉ thị là đặc biệt mạnh mẽ, nó có thể xuất hiện màu tím. Trong các dung dịch base mạnh, màu hồng của phenolphtalein trải qua một phản ứng khá chậm mờ dần và trở thành không màu, một lần nữa.

phtalein có 4 dạng:

pH <0 0−8.2 8.2−12.0 >12.0
Conditions strongly acidic acidic or near-neutral basic strongly basic
Color orange
colorless
pink colorless
Image Phenolphthalein-in-conc-sulfuric-acid.jpg Phenolphthalein-at-pH-9.jpg

 

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Giấy phenolphtalein”

custom contents goes here

No Tags for this product