Kẹp Inox cỡ lớn

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ Inox.

Dụng cụ dùng chung thực hành hóa học lớp 10,11,12.

Compare