Kiềng 3 chân

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Compare