Kính Hiển vi

Kính Hiển vi

Quick Overview

Kính hiển vi sử dụng trong trường học.

Kính hiển vi sử dụng trong thực hành môn Sinh học, Công nghệ.

Kính hiển vi có nhiều loại tùy thuộc vào mục đích sử dụng:

-Kính hiển vi 01 mắt, 02 mắt

-Kính hiển vi quang học: Là kính hiển vi sử dụng ánh sáng nhìn thấy để tạo ảnh Ánh sáng bị khúc xạ với ống kính quang học. Kính hiển vi quang học chia thành:

+Kính hiển vi sinh học: kính hiển vi sinh học là loại kính hiển vi sử dụng cho quan sát các dịch sinh học dưới độ phóng đại cao. Kính hiển vi sinh học được sử dụng nhiều trong các trường học phổ thông, đại học, các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Kính hiển vi sinh học bao gồm 02 hệ thống ống kính, một ống kính và một thị kính. Độ phóng đại tối đa của kính hiển vi sinh học là 1000x.

+Kính hiển vi soi nổi: kính hiển vi soi nổi đọ phóng đại lên đến 100x giúp quan sát mẫu vật ở hình dạng 3 chiều, quan sát hình ảnh mờ đục.

+Kính hiển vi đồng tiêu quét Laser:

-Kính hiển vi điện tử: Kính hiển vi điện tử có độ phóng đại rất lớn có thể lên đến 2 triệu lần. Cần phải mất một thời gian để chuẩn bị mẫu và loại nước.

Product Description

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Kính Hiển vi”

custom contents goes here