Ống thủy tinh rỗng 2 đầu

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Kích thước 25cm, 40 cm

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare