Bình hút ẩm

Bình hút ẩm: desiccator. Bao gồm: Loại chỉ có nắp đậy; loại có vòi để lắp với bơm hút chân không

Compare
Mã: Call: 0912686016 Danh mục: Từ khóa: