Panh gắp

Dụng cụ thí nghiệm.

Panh gắp có mấu, panh gắp không có mấu

Dụng cụ inox.

Dụng cụ thực hành hóa học, sinh học,công nghệ

Công nghệ sinh học ,thực phẩm

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare
Danh mục: Từ khóa: