Showing 1–12 of 34 results

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

Bếp đun bình cầu

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

Bếp đun gia nhiệt

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

Bộ phá mẫu COD Hanna

Thiết bị Lab phân tích

Bút đo nhiệt độ hiện số

850,000.00

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

Cân điện tử 200g/0.01g

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

Cân điện tử bỏ túi 100g

♣Thiết bị Dụng cụ thực hành Hóa học THPT -Dùng chung

Cân điện tử để bàn hiện số 200g

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

Cân đồng hồ 2kg

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

Cân phân tích 3 số lẻ