Category Archives: Hóa Chất Thí Nghiệm

Danh mục môi trường vi sinh CÓ SẴN

Công ty Vật tư KHKT Bách Khoa là nhà cung cấp chuyên nghiệp, uy tín các sản sản phẩm hóa chất tinh khiết, hóa chất thí nghiệm khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm cung cấp đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng và đặc biệt đáp […]

Danh mục Hóa Chất Tinh Khiết Thí Nghiệm

Hóa chất thí nghiệm-Hóa chất trường học: 1 – amino-2-naphtol-4 axit sulfonic -25g 1.2.3-Benzotriazole C6H5N3 1.4 Dioxane C4H8O2 -chai 500ml 1.5 Diphenyl- cacrabazide 1;10 Phenanthroline C12H8N2. H2O -5g 1-Pentanol  C5H12O 2.4-aminobenzen sunfonamid (NH2C6H4SO2NH2)-25g 2.4 Dinytrophenylhidrazin C6H6O4N4 2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric) C6H3N3O7 2.6-Dichlorophenolindophenol 2-Dipyridyte Pouranalye 2-Naphthol 1-C10H8O -100g 3.4-Dihydroxy – phenyl 3.5 Dinitro salycilic axide […]