Danh mục môi trường vi sinh CÓ SẴN

Công ty Vật tư KHKT Bách Khoa là nhà cung cấp chuyên nghiệp, uy tín các sản sản phẩm hóa chất tinh khiết, hóa chất thí nghiệm khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm cung cấp đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng và đặc biệt đáp ứng kịp thời nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm hóa chất tinh khiết là môi trường vi sinh sản xuất bởi một hãng Ấn Độ. Chất lượng đảm bảo mà giá cả không quá cao như các hãng tư bản.

*Danh mục môi trường vi sinh – Hãng sản xuất Himedia (Ấn Độ):

STT CODE Tên sản phẩm Packing
1 M618 Alkaline Peptone Water M618-500G
2 M228 Anaerobic Agar M228-500G
3 M290 Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) M290-500G
4 M011 Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) M011-500G
5 M833 Bacillus Cereus Agar Base M833-500G
6 M043 Baird Parker Agar Base M043-500G
7 M027 Bismuth Sulphite Agar M027-500G
8 M073 Blood Agar Base (Infusion Agar) M073-500G
9 M089 Blood Agar Base w/low pH M089-500G
10 M834 Blood Agar Base No. 2 M834-500G
11 M210 Brain Heart Infusion Broth M210-500G
12 M211 Brain Heart Infusion Agar M211-500G
13 M016 Brilliant Green Agar Base, Modified M016-500G
14 M121 Brilliant Green Bile Broth 2% M121-500G
15 M070 Glucose Phosphate Broth M070-500G
16 M614 Buffered Peptone Water M614-500G
17 M792 C.L.E.D. Agar w/ Bromthymol Blue M792-500G
18 M144 Columbia Blood Agar Base M144-500G
19 M149 Cooked Meat Medium (R.C.Medium) M149-500G
20 M065 Deoxycholate Citrate Agar M065-500G
21 M286 Sabouraud Dextrose Agar               Modified Emmons M286-500G
22 M022 EMB Agar,Levine M022-500G
23 M317 EMB Agar M317-500G
24 M026 Lactose Broth,Fluid M026-500G
25 M013 Fluid Sabouraud Medium M013-500G
26 M032 Tetrathionate Broth Base              (w/o Iodine & BG) M032-500G
27 M009 Fluid Thioglycollate Medium M009-500G
28 M467 Hektoen Enteric Agar M467-500G
29 M169 Heart Infusion Agar M169-500G
30 M078 Kligler Iron Agar M078-500G
31 MH081 MacConkey Agar MH081-500G
32 M081 MacConkey Agar  w/(0.15%) Bile Salt,CV & NaCl M081-500G
33 M007 MacConkey Broth M007-500G
34 M083 MacConkey Broth Purple M083-500G
35 M298 Sorbitol Agar(Sorbitol MacConkey Agar) M298-500G
36 M173 Mueller Hinton Agar M173-500G
37 M1084 Mueller Hinton Agar No. 2 M1084-500G
38 M001 Nutrient Agar M001-500G
39 M002 Nutrient Broth M002-500G
40 M012 Nutrient Agar w/1% Peptone M012-500G
41 M639 Oxytetra Glucose Yeast Agar Base      (OGYE Agar Base) M639-500G
42 M091 Plate Count Agar (Standard Methods Agar) M091-500G
43 M096 Potato Dextrose Agar M096-500G
44 M108 SS Agar (Salmonella Shigell Agar) M108-500G
45 M063 Sabouraud Dextrose Agar M063-500G
46 M970 Selenite Broth Base w/o Selenite M970-500G
47 M189 TCBS Agar M189-500G
48 M021 Triple Sugar Iron Agar M021-500G
49 M014 Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar) M014-500G
50 M463 Tryptone Broth (Tryptone Water) M463-500G
51 M112 *Urea Agar Base M112-500G
52 M049 Violet Red Bile Agar M049-500G
53 M031 Xylose Lysine Deoxycholate Agar       (XLD Agar) M031-500G
54 RM001 Peptone, Bacteriological RM001-500G
55 RM001 Peptone, Bacteriological RM001-2.5KG
56 RM007 Soya Peptone RM007-500G
57 RM013 Casein Acid Hydrolysate, Technical RM013-500G
58 RM014 Casein Enzyme Hydrolysate, Type-I     (Tryptone) RM014-500G
59 RM028 Casein Enzyme Hydrolysate, Type-II    (Tryptone) RM028-500G
60 RM012 Lactalbumin Hydrolysate RM012-500G
61 RM005 Proteose Peptone RM005-500G
62 RM027 Yeast Extract Powder RM027-500G
63 RM027 Yeast Extract Powder RM027-2.5KG
64 RM003 Meat Extract Powder RM003-500G
65 M118 Mannitol Salt Agar Base M118-500G
66 M287 EE Broth, Mossel M287-500G
67 M024 Cetrimide Agar Base M024-500G
68 M369 MRS Broth M369-500G
69 RM002 Beef Extract Powder RM002-500G
70 M870 TCBS Agar (Selective) M870-500G
71 M010 Thioglycollate Broth, Alternative M010-500G
72 RM714 Casein Peptone RM714-500G
73 GRM666 Agar Agar, Type I GRM666-500G
74 M636 Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base M636-500G
75 M575 Luria Broth M575-500G
76 GRM704 Anti-foaming agent GRM704-500G
77 MB095 Sodium hydroxide pellets MB095-500G
  • Hóa chất môi trường vi sinh đặt mua ở đâu?

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa là đơn vị cung cấp uy tín các loại hóa chất, vật tư thí nghiệm đủ chủng loại, nguồn hàng đa dạng. Đảm bảo mục đích sử dụng sản phẩm của chúng tôi bạn chắc chắn làm được công việc của mình.

Quý khách quan tâm sản phẩm, dịch vụ Vui lòng Liên hệ: 

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa

28 Nguyễn Viết Xuân – TP Vinh (0912.686.016/ 01637976898/ 02383.568.768)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *