Danh mục môi trường vi sinh CÓ SẴN

Công ty Vật tư KHKT Bách Khoa là nhà cung cấp chuyên nghiệp, uy tín các sản sản phẩm hóa chất tinh khiết, hóa chất thí nghiệm khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm cung cấp đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng và đặc biệt đáp ứng kịp thời nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm hóa chất tinh khiết là môi trường vi sinh sản xuất bởi một hãng Ấn Độ. Chất lượng đảm bảo mà giá cả không quá cao như các hãng tư bản.

*Danh mục môi trường vi sinh – Hãng sản xuất Himedia (Ấn Độ):

STTCODETên sản phẩmPacking
1M618Alkaline Peptone WaterM618-500G
2M228Anaerobic AgarM228-500G
3M290Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar)M290-500G
4M011Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)M011-500G
5M833Bacillus Cereus Agar BaseM833-500G
6M043Baird Parker Agar BaseM043-500G
7M027Bismuth Sulphite AgarM027-500G
8M073Blood Agar Base (Infusion Agar)M073-500G
9M089Blood Agar Base w/low pHM089-500G
10M834Blood Agar Base No. 2M834-500G
11M210Brain Heart Infusion BrothM210-500G
12M211Brain Heart Infusion AgarM211-500G
13M016Brilliant Green Agar Base, ModifiedM016-500G
14M121Brilliant Green Bile Broth 2%M121-500G
15M070Glucose Phosphate BrothM070-500G
16M614Buffered Peptone WaterM614-500G
17M792C.L.E.D. Agar w/ Bromthymol BlueM792-500G
18M144Columbia Blood Agar BaseM144-500G
19M149Cooked Meat Medium (R.C.Medium)M149-500G
20M065Deoxycholate Citrate AgarM065-500G
21M286Sabouraud Dextrose Agar               Modified EmmonsM286-500G
22M022EMB Agar,LevineM022-500G
23M317EMB AgarM317-500G
24M026Lactose Broth,FluidM026-500G
25M013Fluid Sabouraud MediumM013-500G
26M032Tetrathionate Broth Base              (w/o Iodine & BG)M032-500G
27M009Fluid Thioglycollate MediumM009-500G
28M467Hektoen Enteric AgarM467-500G
29M169Heart Infusion AgarM169-500G
30M078Kligler Iron AgarM078-500G
31MH081MacConkey AgarMH081-500G
32M081MacConkey Agar  w/(0.15%) Bile Salt,CV & NaClM081-500G
33M007MacConkey BrothM007-500G
34M083MacConkey Broth PurpleM083-500G
35M298Sorbitol Agar(Sorbitol MacConkey Agar)M298-500G
36M173Mueller Hinton AgarM173-500G
37M1084Mueller Hinton Agar No. 2M1084-500G
38M001Nutrient AgarM001-500G
39M002Nutrient BrothM002-500G
40M012Nutrient Agar w/1% PeptoneM012-500G
41M639Oxytetra Glucose Yeast Agar Base      (OGYE Agar Base)M639-500G
42M091Plate Count Agar (Standard Methods Agar)M091-500G
43M096Potato Dextrose AgarM096-500G
44M108SS Agar (Salmonella Shigell Agar)M108-500G
45M063Sabouraud Dextrose AgarM063-500G
46M970Selenite Broth Base w/o SeleniteM970-500G
47M189TCBS AgarM189-500G
48M021Triple Sugar Iron AgarM021-500G
49M014Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)M014-500G
50M463Tryptone Broth (Tryptone Water)M463-500G
51M112*Urea Agar BaseM112-500G
52M049Violet Red Bile AgarM049-500G
53M031Xylose Lysine Deoxycholate Agar       (XLD Agar)M031-500G
54RM001Peptone, BacteriologicalRM001-500G
55RM001Peptone, BacteriologicalRM001-2.5KG
56RM007Soya PeptoneRM007-500G
57RM013Casein Acid Hydrolysate, TechnicalRM013-500G
58RM014Casein Enzyme Hydrolysate, Type-I     (Tryptone)RM014-500G
59RM028Casein Enzyme Hydrolysate, Type-II    (Tryptone)RM028-500G
60RM012Lactalbumin HydrolysateRM012-500G
61RM005Proteose PeptoneRM005-500G
62RM027Yeast Extract PowderRM027-500G
63RM027Yeast Extract PowderRM027-2.5KG
64RM003Meat Extract PowderRM003-500G
65M118Mannitol Salt Agar BaseM118-500G
66M287EE Broth, MosselM287-500G
67M024Cetrimide Agar BaseM024-500G
68M369MRS BrothM369-500G
69RM002Beef Extract PowderRM002-500G
70M870TCBS Agar (Selective)M870-500G
71M010Thioglycollate Broth, AlternativeM010-500G
72RM714Casein PeptoneRM714-500G
73GRM666Agar Agar, Type IGRM666-500G
74M636Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar BaseM636-500G
75M575Luria BrothM575-500G
76GRM704Anti-foaming agentGRM704-500G
77MB095Sodium hydroxide pelletsMB095-500G
  • Hóa chất môi trường vi sinh đặt mua ở đâu?

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa là đơn vị cung cấp uy tín các loại hóa chất, vật tư thí nghiệm đủ chủng loại, nguồn hàng đa dạng. Đảm bảo mục đích sử dụng sản phẩm của chúng tôi bạn chắc chắn làm được công việc của mình.

Quý khách quan tâm sản phẩm, dịch vụ Vui lòng Liên hệ: 

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa

28 Nguyễn Viết Xuân – TP Vinh (0912.686.016/ 01637976898/ 02383.568.768)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *