Ống đong thủy tinh 50ml

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Dụng cụ thực hành hóa học dùng chung.

Compare