1.10-phenanthroline C12H8N2

Hóa chất thí nghiệm PA

Chất chỉ thị màu

Hóa chất tinh khiết

Hóa chất thí nghiệm

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare