Bình kíp tiêu chuẩn

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Dùng chung cho thí nghiệm thực hành Hóa học lớp 10,11,12

Compare