Kính hiển vi XSP640

Thiết bị khoa học.

Thiết bị cơ bản Phòng thí nghiệm.

Thiết bị vi sinh, thực phẩm

Compare