Amoni Clorit NH4Cl

Hóa chất tinh khiết PA

Hóa chất thí nghiệm

Chất làm mềm

Hóa chất thí nghiệm

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

 

Compare