CANXI NITRATE HYDRATE (AR) CA(NO3)2.4H2O

HÓa chất tinh khiết
Hóa chất thí nghiệm
Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare