Đồng Lá Cu

Đồng tạo nhiều hợp chất khác nhau với các trạng thái ôxy hóa +1 và +2, mà thường được gọi theo thứ tự làcuprouscupric.Nó không phản ứng với nước, nhưng phản ứng chậm với ôxy trong không khí tạo thành một lớp ôxit đồng màu nâu đen

Vị trí trong bảng tuần hoàn

– Cấu hình e nguyên tử: 29Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1.

– Vị trí: ô 29, chu kỳ 4, nhóm IB.

– Cấu hình e của các ion:

Cu+: 1s22s22p63s23p63d10 

Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9

Tính chất vật lý

Đồng có mạng tinh thể lập phương tâm diện, màu đỏ, dẻo, dễ kéo sợi, dát mỏng. Dẫn điện và nhiệt tốt chỉ kém bạc, t0nc = 10830C, D = 8,98 g/cm3.

 

 

Hóa chât tinh khiết
Hóa chất thí nghiệm
Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare
Danh mục: Từ khóa: