Công tơ hút trắng 30ml

Dụng cụ thí nghiệm.

Dụng cụ thủy tinh.

Compare