Kẹp ống nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm.

Chất liệu: bằng gỗ, Inox,

Công ty Vật tư & Dịch vụ KHKT Bách Khoa
http://vattubk.com
vattubk.com@gmail.com
ĐT: 02383.568768/ Hotline: 0912686016

Compare