Thuốc tím KMnO4

Thuốc tím (KMnO4) là hóa chất được sử dụng rộng rãi trong y tế, thú y, chăn nuôi.

Dung dịch loãng của nó có màu hồng tím đặc trưng nên được gọi là thuốc tím.

Compare