Category Archives: Vật Tư Thí Nghiệm

Ký hiệu cấp A, B, AS… trên các dụng cụ thí nghiệm thủy tinh

Trên các dung cụ thí nghiệm có chia vạch đòi hỏi độ chính xác cao thường người ta có đánh dấu các ký hiệu ở trên dụng cụ các ký hiệu biểu hiện cấp chính xác của dụng cụ đó. Những quy định đó được yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn ngành và […]