Quả cầu nhựa có dây

Dụng cụ thí nghiệm trường học:

Compare