Danh mục Dụng cụ Vật Tư Thí Nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm-vật tư thí nghiệm tiêu hao sử dụng trong labo trung tâm, nhà máy, trường học, bệnh viện :
ẩm kế 0 – 50
áo blu
Bấc đèn cồn
Bát sứ nung 100ml
Bát sứ nung 10ml
Bát sứ nung 125ml
Bát sứ nung 20ml
Bát sứ nung 250ml
Bát sứ nung 60ml
Bình cầu đáy bằng 1000ml
Bình cầu đáy bằng 100ml
Bình cầu đáy bằng 2000ml
Bình cầu đáy bằng 250ml
Bình cầu đáy bằng 3000ml
Bình cầu đáy bằng 5000ml
Bình cầu đáy bằng 500ml
Bình cầu đáy tròn 1000ml
Bình cầu đáy tròn 100ml
Bình cầu đáy tròn 2000ml
Bình cầu đáy tròn 250ml
Bình cầu đáy tròn 500ml
Bình cầu đáy tròn có 1 nhánh 1000ml
Bình cầu đáy tròn có 1 nhánh 250ml
Bình cầu đáy tròn có 1 nhánh 500ml
Bình cầu đáy tròn có 2 nhánh 1000ml
Bình cầu đáy tròn có 2 nhánh 250ml
Bình cầu đáy tròn có 2 nhánh 500ml
Bình cầu đáy tròn có 3 nhánh 1000ml
Bình cầu đáy tròn có 3 nhánh 250ml
Bình cầu đáy tròn có 3 nhánh 500ml
Bình cầu đáy tròn cổ cao 1000ml
Bình cầu đáy tròn cổ cao 2000ml
Bình cầu đáy tròn cổ cao 250ml
Bình cầu đáy tròn cổ cao 500ml
Bình cầu đáy tròn cổ thấp 1000ml
Bình cầu đáy tròn cổ thấp 2000ml
Bình cầu đáy tròn cổ thấp 250ml
Bình cầu đáy tròn cổ thấp 500ml
Bình công tơ gút nâu 125ml
Bình công tơ gút nâu 30ml
Bình công tơ gút nâu 60ml
Bình công tơ gút trắng 125ml
Bình công tơ gút trắng 30ml
Bình công tơ gút trắng 60ml
Bình định mức 1000 ml
Bình định mức 100ml
Bình định mức 10ml
Bình định mức 2000ml
Bình định mức 250ml
Bình định mức 25ml
Bình định mức 500ml
Bình định mức 50ml
Bình định mức 5ml
Bình định mức nâu 1000 ml
Bình định mức nâu 100ml
Bình định mức nâu 10ml
Bình định mức nâu 2000ml
Bình định mức nâu 250ml
Bình định mức nâu 25ml
Bình định mức nâu 500ml
Bình định mức nâu 50ml
Bình định mức nâu 5ml
Bình đo khối lượng
Bình đo tỷ trọng
Bình hút ẩm phi 150ml
Bình hút ẩm phi 180ml
Bình hút ẩm phi 210ml
Bình hút ẩm phi 240ml
Bình hút ẩm phi 300ml
Bình kenđan 1000ml
Bình kenđan 100ml
Bình kenđan 250ml
Bình kenđan 500ml
Bình lọc chân không có nhánh 1000ml
Bình lọc chân không có nhánh 1500ml
Bình rửa khí thủy tinh
Bình tam giác chịu nhiệt 1000ml
Bình tam giác chịu nhiệt 100ml
Bình tam giác chịu nhiệt 250ml
Bình tam giác chịu nhiệt 500ml
Bình tam giác chịu nhiệt 50ml
Bình tam giác có nhánh 1000ml
Bình tam giác có nút 1000ml
Bình tam giác có nút 100ml
Bình tam giác có nút 250ml
Bình tam giác có nút 500ml
Bình tam giác có nút 50ml
Bình tam giác có vạch 1000ml
Bình tam giác có vạch 100ml
Bình tam giác có vạch 2000ml
Bình tam giác có vạch 250ml
Bình tam giác có vạch 3000ml
Bình tam giác có vạch 5000ml
Bình tam giác có vạch 500ml
Bình tam giác có vạch 50ml
Bình tam giác thường 1000ml
Bình tam giác thường 100ml
Bình tam giác thường 250ml
Bình tam giác thường 500ml
Bình tam giác thường 50ml
Bình tia nước cất nhựa 250ml
Bình tia nước cất nhựa 500ml
Bô can nhựa nhỏ
Bô can nhựa to
Bô can thuỷ tinh 100x200ml
Bô can thuỷ tinh 100x260ml
Bô can thuỷ tinh 100x300ml
Bô can thuỷ tinh 120x150ml
Bô can thuỷ tinh 120x260ml
Bô can thuỷ tinh 130x260ml
Bô can thuỷ tinh 150x350ml
Bô can thuỷ tinh 160x300ml
Bô can thuỷ tinh 60x200ml
Bô can thuỷ tinh 80x200ml
Bô can thuỷ tinh 80x300ml
Bộ giá thí nghiệm bằng kim loại
Bộ giá thí nghiệm bằng nhựa
Bộ giác hơi
Bộ khoan nút 7 số
Bộ kim khâu mổ
Bộ nút cao su có lỗ
Bộ nút cao su không lỗ
bộ ô đế
Bộ rây tiêu chuẩn
Bom me kế 0 – 35
Bom me kế 0 – 70
Bom me kế 1.1 – 1.3
Bom me kế 15 – 35
Bom me kế 20 – 40
Bông y tế
Bures có vạch sơn 10ml
Bures có vạch sơn 25ml
Bures có vạch sơn. bạc chao 10ml
Bures có vạch sơn. bạc chao 25ml
Bút thử điện loại 1
Bút thử điện loại 2
Bút thử điện thông mạch
Cán dao mỗ
Chai có tai xách 1.0L
Chai có tai xách 1.5L
Chai có tai xách 2.0L
Chai có tai xách 5.0L
Chai đựng mẫu nhựa trắng 120cc (100ml)-VN
Chai nâu miệng hẹp 1000ml
Chai nâu miệng hẹp 125ml
Chai nâu miệng hẹp 1500ml
Chai nâu miệng hẹp 2000ml
Chai nâu miệng hẹp 2500ml
Chai nâu miệng hẹp 250ml
Chai nâu miệng hẹp 30ml
Chai nâu miệng hẹp 5000ml
Chai nâu miệng hẹp 500ml
Chai nâu miệng hẹp 60ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 1000ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 125ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 1500ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 2000ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 2500ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 250ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 30ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 500ml
Chai nâu miệng hẹp nắp vặn 60ml
Chai nâu miệng rộng 1000ml
Chai nâu miệng rộng 125ml
Chai nâu miệng rộng 1500ml
Chai nâu miệng rộng 2000ml
Chai nâu miệng rộng 2500ml
Chai nâu miệng rộng 250ml
Chai nâu miệng rộng 5000ml
Chai nâu miệng rộng 500ml
Chai nâu miệng rộng 60 ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 1000ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 125ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 1500ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 2000ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 250ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 5000ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 500ml
Chai nâu miệng rộng nắp vặn 60 ml
Chai nhựa 1000ml
Chai nhựa 1500ml
Chai nhựa 2000ml
Chai nhựa 250ml
Chai nhựa 500ml
Chai nhựa đựng hóa chất 500ml – VN
Chai trắng miệng hẹp 1000ml
Chai trắng miệng hẹp 125ml
Chai trắng miệng hẹp 1500ml
Chai trắng miệng hẹp 2000ml
Chai trắng miệng hẹp 2500ml
Chai trắng miệng hẹp 250ml
Chai trắng miệng hẹp 5000ml
Chai trắng miệng hẹp 500ml
Chai trắng miệng hẹp 60ml
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 1.5L
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 100ml
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 10L
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 125ml
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 15L
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 1L
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 2.5L
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 250ml
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 2L
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 500ml
Chai trắng miệng hẹp nắp vặn 5L
Chai trắng miệng rộng 1000ml
Chai trắng miệng rộng 125 ml
Chai trắng miệng rộng 1500ml
Chai trắng miệng rộng 2000ml
Chai trắng miệng rộng 2500ml
Chai trắng miệng rộng 250ml
Chai trắng miệng rộng 5000ml
Chai trắng miệng rộng 500ml
Chai trắng miệng rộng 60ml
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 1.5L
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 10L
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 15L
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 1L
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 2.5L
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 20L
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 250ml
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 2L
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 500ml
Chai trắng miệng rộng nắp vặn 5L
Chậu thủy tinh 140ml
Chậu thủy tinh 200ml
Chậu thủy tinh 300ml
Chén cân 25×25
Chén cân 50 x30
Chén sứ có nắp 30ml
Chén sứ có nắp 40ml
Chén sứ có nắp 50ml
Chổi rửa ống đong
Chổi rửa ống nghiệm
Cốc có chân 1000ml
Cốc có chân 100ml
Cốc có chân 250ml
Cốc có chân 500ml
Cốc có chân 50ml
Cốc nhựa 1000ml
Cốc nhựa 250ml
Cốc nhựa 500ml
Cốc nhựa tràn 1000ml
Cốc nhựa tràn 250ml
Cốc nhựa tràn 500ml
Cốc thuỷ tinh 1000ml
Cốc thủy tinh 100ml
Cốc thủy tinh 250ml
Cốc thủy tinh 500ml
Cốc thủy tinh 50ml
Cốc thủy tinh chịu nhiệt 100 ml
Cốc thủy tinh chịu nhiệt 1000ml
Cốc thủy tinh chịu nhiệt 250ml
Cốc thủy tinh chịu nhiệt 500ml
Cốc thủy tinh chịu nhiệt 50ml
Cối chày đồng Phi 150
Cối chày Sứ Phi 10
Cối chày Sứ phi 210
Cối chày Sứ phi 85
Cồn kế 0 – 50
Cồn kế 0 – 80
Cồn kế 0-50
Cồn kế 50-100
Củ từ quấy dung dịch 4.85cm
Dao lam
Dao mổ
đầu côn (dùng cho pipet men)-1ml
đầu côn (dùng cho pipet men)-5ml
Đèn cồn 150 ml
Đèn cồn 250ml
Đĩa đồng hồ Phi 80
Đĩa petri nhựa Phi 9
Đĩa petri Phi 10
Đĩa petri Phi 12
Đĩa petri Phi 15
Đĩa petri Phi 6
Đĩa petri Phi 9
Đũa thuỷ tinh dài 15cm
Đũa thuỷ tinh dài 250cm
Đũa thủy tinh dài 30 phân
Đũa thủy tinh phi 6 – 20cm
Dùi nhọn 14 – 15 phân
Găng tay cao su loại dày
Găng tay cao su loại nhỏ
Găng tay cao su loại to
Găng tay cao su loại vừa
Găng tay dùng một lần ( cỡ M, 50đôi/hộp)
Găng tay mổ y tế
Găng tay nilon
Găng tay phẫu thuật chuyên dụng
Giá cặp bures càng kim loại
Giá cặp bures càng nhựa
Giá để ống nghiệm Inox
Giá để ống nghiệm nhựa
Giá để pipet gỗ
Giá để pipet nhựa
Giấy can 36-40m
Giấy lau quang học
Giấy lọc định lượng phi 11
Giấy lọc định tính phi 11
Giấy lọc tờ 60×60
Giấy pH
Giấy phenolphtalein
Giấy quỳ đỏ
Giấy quỳ tím
Hộp đựng Panh, kéo ( Pakistan, inox, hộp lớn)
Kéo bóc tách 10 phân
Kéo cắt cành
Kéo cắt kim loại cỡ trung
Kéo mổ thẳng 18 phân
Kéo mũi cung (Pakistan, inox, 12 phân)
Kéo pakistan 14 phân
Kéo pakistan 16 phân
Kẹp càng cua
kẹp cổ bình cầu bằng gang
Kẹp đa năng
Kẹp đốt hóa chất cỡ lớn
Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ
Kẹp ống nghiệm bằng gỗ
Kẹp ống nghiệm bằng inox
Khẩu trang dùng 1 lần
Khẩu trang hoạt tính
Khay mổ nhựa
Khay nhựa
Khay quả đậu
Khoá đôi
Kiềng Inox 3 chân
Kìm cặp chén sứ lò nung
Kìm cắt xương
Kim chích máu 200c/hộp
Kim chọc mẫu
Kìm điện
Kim găm mẫu
Kim mũi mác 14 – 15 phân
Kim tiêm dạ cỏ
Kìm tuốt dây
Kính bảo vệ mắt có màu
Kính bảo vệ mắt không màu
Kính lúp 2 thị trường
Kính lúp Bộ 3 cái
Kính lúp gấp
Kính lúp Phi 100
Kính lúp Phi 50
Kinh lúp Phi 60
Kính lúp Phi 75
Kính lúp Phi 90
Kính vuông
La bàn có phương vĩ loại trung
La bàn loại nhỏ
La bàn loại to d = 50
La men 22x22mm Hộp 100 lá
Lam kính 25.4×76.2mm Hộp 72 lá
Lưới A mi ăng 16x16mm
Lưới A mi ăng lớn
Lưỡi dao mổ rời
Lưỡi dao mổ rời Hộp
Mặt kính đồng hồ Phi 10
Mặt kính đồng hồ Phi 70
Máy chưng cất nước 1 lần – 4L ( ấn độ)
Môi inox Bộ 3 cái
Môi nung hoá chất bằng đồng
Mũ ytế
Muỗng đốt hóa chất cỡ lớn
Muỗng đốt hóa chất cỡ nhỏ
Nam châm d = 32
Nam châm gắn bảng
Nhiệt ẩm kế thuỷ ngân treo tường
Nhiệt kế 100 độ (ruột màu )
Nhiệt kế âm – 50oC
Nhiệt kế âm -5oC – +40
Nhiệt kế công tắc 400oC
Nhiệt kế công tắc 50oC
Nhiệt kế dầu 100 độ C
Nhiệt kế đo thân nhiệt người (ngậm)
Nhiệt kế thuỷ ngân 100 độ C
Nhiệt kế thuỷ ngân 200 độ C
Nhiệt kế thuỷ ngân 300 độ C
Nhiệt kế treo tường
Nhiệt kế y tế (đo thân nhiệt)
Nĩa dài 10 phân
Nĩa dài 16 phân
Nĩa dài 30 phân
Nĩa không mấu 15 phân
Nối nhám 14.5
Nút cao su 1 lỗ số 1
Nút cao su 1 lỗ số 2
Nút cao su 1 lỗ số 3
Nút cao su 2 lỗ số 1
Nút cao su 2 lỗ số 2
Nút cao su 2 lỗ số 3
Nút cao su không lỗ số 1
Nút cao su không lỗ số 2
Nút cao su không lỗ số 3
Nút cao su không lỗ số 4
Nút cao su không lỗ số 5
Nút cao su không lỗ số 6
Nút cao su không lỗ số 7
Nút cao su không lỗ số 8
Nút cao su không lỗ số 9
ống dẫn cao su
ống dẫn thủy tinh (6 loại)
ống dẫn thuỷ tinh (bộ 7 loại)
ống đong nhựa 1000ml- Đức
ống đong nhựa 100ml
ống đong nhựa 25ml
ống đong nhựa 500ml
ống đong nhựa 50ml
ống đong thủy tinh 1000ml
ống đong thủy tinh 100ml
ống đong thủy tinh 10ml
ống đong thủy tinh 2000ml
ống đong thủy tinh 250ml
ống đong thủy tinh 25ml
ống đong thủy tinh 500ml
ống đong thủy tinh 50ml
ống đong thủy tinh 5ml
ống eppendef 1.5ml (500 cái/túi)
ống hút nhỏ giọt (loại dài)
ống hút nhỏ giọt (Pipet paster)
ống nghiệm 10×100
ống nghiệm 10×120
ống nghiệm 10×120 có nắp
ống nghiệm 10×150
ống nghiệm 10×50
ống nghiệm 10×70
ống nghiệm 10×80
ống nghiệm 12×100
ống nghiệm 14×100
ống nghiệm 14×80
ống nghiệm 16×160
ống nghiệm 18×100
ống nghiệm 18×180
ống nghiệm 2 nhánh chữ Y
ống nghiệm 20×200
ống nghiệm 30×50
ống nghiệm 5 x50
ống nghiệm có nắp vặn 18*180
ống nghiệm có nhánh 10
ống nghiệm có nhánh 16×100
ống nghiệm có nhánh 16x160mm
ống nghiệm có nhánh 18×180
ống nghiệm có nhánh 24×200
ống nghiệm li tâm
ống nghiệm nhựa có nắp vặn 10×50
ống nhựa cứng
ống nhựa mềm
ống nhựa thẳng
ống sinh hàn bầu
ống sinh hàn bóng
ống sinh hàn nhám
ống sinh hàn thẳng
ống sinh hàn xoắn ruột gà
ống thí nghiệm COD chịu nhiệt 10ml có nắp vặn
ống thủy tinh 15x400mm
ống thủy tinh 1m2
ống thủy tinh 6x250mm
ống thủy tinh 6x400mm
ống thủy tinh chữ L 60x80mm
ống thủy tinh chữ L nhỏ
ống thủy tinh chữ T
ống thủy tinh chữ U 16×300
ống thủy tinh chữ U nhám
ống thủy tinh chữ Y Phi 6
ống thủy tinh có bầu tròn
ống thủy tinh hình trụ
ống thủy tinh hình trụ loe 1 đầu cao 50ml
ống thủy tinh rỗng 2 đầu 25cm phi 18
Panh (Pakistan, inox, cong mũi 15 phân)
Panh cặp có mấu
Panh cặp không mấu 16 phân
Panh cặp không mấu 30 phân
Panh cặp phầu tích
Panh cong CM 16 phân , Pakistan
Phễu chiết 1000ml
Phễu chiết 100ml – Duran (Đức)
Phễu chiết 125ml
Phễu chiết 2000ml
Phễu chiết 250ml
Phễu chiết 250ml (Đức)
Phễu chiết 500ml
Phễu lọc xốp 100ml-G3
Phễu lọc xốp 100ml-G4
Phễu lọc xốp 2 đầu
Phễu lọc xốp 60ml-G3
Phễu sứ phi 100
Phễu thuỷ tinh phi 100
Phễu thuỷ tinh phi 120
Phễu thuỷ tinh phi 150
Phễu thuỷ tinh phi 300
Phễu thuỷ tinh phi 50
Phễu thuỷ tinh phi 60
Phễu thuỷ tinh phi 80
Pipet bầu 10ml
Pipet bầu 1ml
Pipet bầu 25ml
Pipet bầu 2ml
Pipet bầu 50ml
Pipet bầu 5ml
Pipet có pittong 1ml
Pipet có pittong 2ml
Pipet hồng cầu
Pipet nhựa 0.1 ml
Pipet nhựa 0.2 ml
Pipet nhựa 0.5 ml
Pipet nhựa 1.2ml
Pipet nhựa 2 ml
Pipet nhựa 3 ml
Pipet thẳng 0.5ml
Pipet thẳng 10ml
Pipet thẳng 10ml- Izolap (Đức)
Pipet thẳng 10ml- Marienfeld( Đức)
Pipet thẳng 1ml
Pipet thẳng 1ml – Izolap (Đức)
Pipet thẳng 1ml- pyrex ( mỹ)
Pipet thẳng 25ml
Pipet thẳng 2ml
Pipet thẳng 2ml – Izolap (Đức)
Pipet thẳng 2ml – Techcolor (Đức)
Pipet thẳng 50ml
Pipet thẳng 5ml
Pipet thẳng 5ml- ( EU Lab)
Pipet thẳng 5ml- Izolap (Đức)
Quả bóp cao su
Quả bóp cao su kép
Quả bóp congtogut
Quả cân chuẩn 1kg – Đài Loan
Quả cân chuẩn 2kg – Đài Loan
Quả cân chuẩn 5kg – Đài Loan
que cấy thẳng
Que cấy tròn
Tên hàng hóa
Thìa xúc hóa chất bằng đồng
Thìa xúc hóa chất inox nhỏ
Thìa xúc hóa chất inox to
Thìa xúc hóa chất inox vừa
Thìa xúc hóa chất thuỷ tinh
Thước cặp panme cơ 0-200mm
Thước cặp panme điện tử 0-150mm
Thước cặp panme điện tử 0-200mm
Thước cuộn 10m hộp nhựa
Thước cuộn 10m hộp sắt
Thước cuộn 20m hộp nhựa
Thước cuộn 20m hộp sắt
Thước cuộn 2m hộp nhựa
Thước cuộn 2m hộp sắt
Thước cuộn 30m hộp nhựa
Thước cuộn 30m hộp sắt
Thước cuộn 50m hộp nhựa
Thước cuộn 50m hộp sắt
Thước cuộn 5m hộp nhựa
Thước cuộn 5m hộp sắt
Thước đo tỉ trọng (có nhiệt độ) 30-40
Thước đo tỉ trọng xăng dầu 0.65-0.71
Túi bóng (díp) 15×26 cm
Túi bóng trong (màu trắng, nilon dẻo, 20×28 cm
Tỷ trọng kế 0 – 15
Tỷ trọng kế 0 – 30
Tỷ trọng kế 0 – 50
Tỷ trọng kế 0 – 60
Tỷ trọng kế 0 – 70
Tỷ trọng kế 0.6 – 0.7
Tỷ trọng kế 1 – 20
Tỷ trọng kế 1.0 – 1.1
Tỷ trọng kế 1.1 – 1.2
Tỷ trọng kế 1.1-1.3
Tỷ trọng kế 1.2 – 1.3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *