Tag Archives: hóa chất trường học

Danh mục hóa chất thí nghiệm trong trường học

HÓA CHẤT TRƯỜNG HỌC THCS 2017-2018: STT TÊN HÓA CHẤT ĐVT SINH HỌC LỚP 7 1 Carmin (0,5ml) ống 2 Cồn đốt 90 độ lít 3 Ether 500ml chai 4 Formol (andehit formic) 500ml chai 5 Iod ống 5ml ống 6 Iodine I2-50g chai 7 Parafin lỏng – 500ml chai 8 Xanh Methylen (25gr) chai […]