Bình cầu thủy tinh đáy bằng 250ml

Dụng cụ thí nghiệm

Compare